Oblíbené svazové vody

411 015 - Červený potok II č. 1

Přítok Vltavy. Od mostku silnice Slaný - Velvary v Ješíně až k pramenům.
K revíru patří část Šternberského potoka k mostku ve Kvíčku a nádrž:

Velký Slánský rybník  | v k. ú. Slaný  | 5,5 ha

K nádrži ze strany nového dálničního mostu a zimního stadionu je zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Respektujte dopravní značení. Míra ryb mimo hlavní tok je stanovena: kapr 40 cm, amur 60 cm, lín 20 cm, štika 60 cm. Kapr nad 65 cm (včetně), amur nad 80 cm (včetně) a lín nad 40 cm (včetně) se musejí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Lovící si může ponechat 2 kusy kapra týdně. Kapra nad 65 cm (včetně), amura nad 80 cm (včetně) a lína nad 40 cm (včetně), je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se na konci roku nezapočítává do celkového sumáře úlovků a docházek. Lovící musí mít při lovu u sebe podběrák a použít ho při zdolávání větších kusů ryb. S jakoukoliv ulovenou rybou lovící zachází maximálně šetrně, na břehu ji může položit jen na navlhčenou trávu nebo na navlhčenou podložku. Na hrázi nádrže Velký Slánský jsou vyhrazena a označena 2 místa pro osoby ZTP-P (vozíčkáře).

Více na http://www.rybari-moslany.com/

411 187 - BUŠTĚHRADSKÝ

Revír tvoří nádrž: Buštěhradský rybník v k. ú. Buštěhrad 1,3 ha
Míra kapra je 40 cm, štiky 55 cm.

Více na http://www.rybarikladno.cz/

411 033 - KAČÁK 4

Turyňský rybník). Přítok Berounky. Od jezu koupaliště Okrouhlík (Dědkův mlýn) až po maximální vzdutí Turyňského rybníka v k. ú. Kamenné Žehrovice.
K revíru patří nádrže:

  • Kročehlavy v k. ú. Kročehlavy 1,4 ha
  • Okrouhlík Unhošť 2,5 ha

Na nádrži Kročehlavy je povolen lov ryb pouze na jeden prut. Úsek rákosin na Turyňském rybníce a ostrůvek, který je místem hnízdění ptactva, jsou přírodní rezervací - lov ryb a vstup do vody zakázán - vyznačeno tabulemi. Úlovky cejna velkého nejsou zahrnuty do celkového maximálního množství všech druhů ryb (7 kg). Nutno však zapsat do úlovků. Při lovu respektujte zákazy vjezdu a neparkujte mimo vyhrazená parkoviště. Zákaz brodění. K revíru patří úsek Dolanského potoka od ústí do Vltavy k rybníku v Okoři. Tato část revíru je chovná - lov ryb zakázán. Míra kapra je 40 cm, u sumce velkého není stanovena nejmenší lovná míra ani doba hájení. Na Turyňském rybníce je omezen úlovek vyjmenovaných ryb (kromě sumce) uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na 1 ks denně.

Více na http://www.rybarikladno.cz/

411 175 - VLTAVA 2 B

Revír tvoří bývalá pískovna:
Vojkovice v k. ú.Vojkovice 14,8 ha
Zákaz vnadění luštěninami. Parkování pouze na vyznačených parkovištích. Míry ryb stanoveny takto: kapr 40 cm, štika 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Přívlač povolena od 1. 9.

Více na http://www.rybsvaz.cz

 LABE

-dá se říci že celý jeho tok

PŘEHRADY NA SLOVENSKU+VÁH

Přehradní nádrž – Rozkoš 

Rozloha 800 hektarů s průměrnou hloubkou 10 m.
Přehradní nádrž je využívaná ke koupání, rekreačním a sportovním účelům, rybaření 
Popis:
Koupací oblast leží nedaleko České Skalice při hlavní komunikaci na Náchod. Nabídka služeb v areálu je dostačující. Pláž je travnatá s pozvolným vstupem do vody.Vodní nádrž se nachází v turisticky zajímavé oblasti Ratibořic, Nového Města nad Metují a Náchoda. Okolí je vhodné zejména pro cykloturistiku